Oznamujeme členom MO SRZ v Kysuckom Novom Meste,
ktorý majú trvalý pobyt najmä v okolí Radole, Vadičovskej doliny a KNM, že posledná možnosť odpracovať si brigádnickú povinnosť bude v sobotu, 28.10.2023 od 7:00 hodine na Latišovskom potoku (prítok Vadičovského potoka). Ide o poslednú brigádu na Vadičovskom potoku v tomto roku.

 

Zraz brigádnikov je naplánovaný od 06:45 hod. do 07:00 hod. pred odbočkou na Roľnícke družstvo (Bývalé JRD) Radoľa. Brigádu koordinuje a riadi pomocný hospodár pre Vadičovský potok Ing. Martin Zacher

S pozdravom Petrov zdar

Dňa 23.10.2023 Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste

Nahor