História združovania rybárov na dolných Kysuciach ide ruka v ruke so Žilinskou organizáciou a traduje sa až do roku 1922, kedy bol založený prvý rybársky spolok v Žiline. Od tohto roku, až po rok 1976 je naša história totožná a môžeme si ju prečítať na stránkach MO SRZ Žilina. Až prišiel rok 1977 a s ním nevyhnutný akt vzniku miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste. Situácia bola nevyhnutná z dôvodu narastajúceho počtu členov z dolných Kysúc a potreby ich združovania v blízkosti ich bydliska.

Výpis z kroniky MO SRZ v Kysuckom Novom Meste :

Vznik MO SRZ

 Na základe stanov §12 Slovenského rybárskeho zväzu a v zmysle organizačného poriadku po súhlase KV SRZ v Banskej Bystrici bol daný súhlas na vytvorenie samostatnej MO SRZ v Kysuckom Novom Meste oddelením sa od MO SRZ Žilina. K zabezpečeniu tejto úlohy bol vytvorený sedemčlenný prípravný výbor, ktorý mal organizačne zabezpečovať podmienky na vytvorenie miestnej organizácie. prípravný výbor začal svoju činnosť v novembri 1976, pod vedením predsedu p. Jána Lizoňa.

 Po veľmi rýchlej a poctivej práci bola už o dva mesiace prvá ustanovujúca schôdza miestnej organizácie, čo zachytáva miestna kronika takto:

........ dňa 31.1.1977 sa v závodnom klube ROH ZVL uskutočnila ustanovujúca schôdza MO SRZ v Kysuckom Novom Meste, na ktorej sa zúčastnilo 114 rybárov z Kysuckého Nového Mesta a okolia.
Pri zrode novej miestnej organizácie vystúpili niektorí členovia a hostia a v diskusii zaželali novej organizácii mnohých úspechov.
 Z pozvaných hostí prehovorili páni:

Ondrej Budaj - tajomník ÚV SRZ
Ján Styk - tajomník KV SRZ
Jozef Rendek - predseda KKRK
Tibor Očko - ved. odboru PLVH pri ONV
Gejza Rohrbock - predseda MO SRZ v Žiline
Karol Motyas - Karol Motyas

Po privítacom prejave a schválení programu požiadal predseda prípravného výboru p.Lizoň zhromaždené plénum o hlasovanie k návrhu o vytvorenie samostatnej organizácie. Prítomný sa jednohlasne vyslovili za vytvorenie samostatnej organizácie SRZ v Kysuckom Novom Meste. Prítomný členovia potom zvolili 11- členný výbor a 3- člennú kontrolnú komisiu.
 Prvý výbor MO SRZ a kontrolná komisia:

Zdeno Krupka - predseda
Ján Lizoň - tajomník
Karol Palacka - podpredseda
Ján Birkus - ved. odboru tečúcich vôd a ved. ryb. stráže
Michal Kubík - hlavný hospodár
Vladimír Roubal MuDr. - vedúci odboru čistoty vôd
Ludvik Hubáček - účtovník
Valter Bavlušík - pokladník
Peter Bukovský - člen poverený prácou s mládežou
Jozef Kubík - pomocný hospodár
Vincent Pijak Ing. - člen
   
Štefan Kanis - vedúci kontrolnej komisie
Jozef Pagáč - člen KK
Ľudovít Petruška - člen KK
Nahor