Výbor miestnej organizácie

Funkcia Meno a priezvisko Tel. číslo E-mail
Predseda Ľubomír Mičian 0911-887389  
Tajomník Marián Mihalda, Ing. 0918-679825  
Podpredseda Miloš Smrek, Ing.  0915-330005  
Hlavný hospodár Igor Macúš 0905-428272  
Hospodár + predaj povolení Peter Kollárik 0904-150621  
Pokladník Peter Chovanec, Ing. 0908-824001  
Vedúci rybárskej stráže Štefan Marošnik 0903-438556  
Športová činnosť Pavol Franc, Ing. 0910-985740  
Tečúce vody Marián Smetana 0908-470588  
Hospodár pre VN Nesluša Peter Helt 0907-871834  
Práca s mládežou Dušan Jaššo, Mgr. 0903-621709  

Kontrolná komisia

Funkcia Meno a priezvisko Tel. číslo E-mail
Predseda Ján Garbier, Ing. 0903-212065  
Člen Martin Švaňa, Ing.    
Člen Dušan Novák    

Disciplinárna komisia

Funkcia Meno a priezvisko Tel. číslo E-mail
Predseda Jozef Jančiga, Ing. 0905-686839  
Člen Peter Andel    
Člen  Milan Zacher    
Nahor