Lososové - pstruhové, lovné

Lodnianka 3-2010-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene.
Ochodničanka 3-2560-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene, vrátane vodnej nádrže na toku.
Povinský potok 3-2960-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene.
Rudinský potok 3-3380-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene.
Vadičovský potok 3-4550-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene - vrátane VN Košariská.

Na všetkých pstruhových revíroch platí od 1.októbra do 15.apríla vrátane, všeobecný zákaz lovu.

Kaprové lovné

Kysuca č.2a (Hl) 3-1840-2-1 Lovný
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním individuálnej druhovej ochrany.
Lovná miera: Jalec hlavatý: 30cm, Pstruh potočný: 30cm, Lipeň tymiánový: 33cm

Kysuca č.2b (Hl) 3-1841-2-4 Bez privlastnenia úlovku CHAP (Tento revír vznikol rozdelením pôvodného revíru 3-1840-2-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica, po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami.
V tomto úseku si loviaci nesmie privlastniť žiadny úlovok! Odporúčame používať háčiky bez protihrotov.

VN Nesluša 3-5460-1-1
Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Všeobecný zákaz lovu od 16.marca do 14.mája. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času ochrany povolený od 15. mája vrátane. Zákaz lovu z telesa hrádze, ostrova, poloostrova, ako i z neresiska a zhromaždiska rýb označeného tabuľami.
Lovná miera: Lieň sliznatý 30 cm.

Nahor