Upozorňujeme rybársku verejnosť, že z dôvodu konania sa rybárskych pretekov „Kysucká muška 2024“, je 18.5.2024 (sobota) vyhlásený zákaz rybolovu, okrem účastníkov preteku, na rieke Kysuca – od sútoku riek Kysuca a Bystrica po sútok riek Kysuca a Lodňanka (č. 3-1840-2, č.3-1841-2). Pretek bol riadne schválený Výročnou členskou schôdzou.Ďakujeme za pochopenie

Organizačný výbor a Muškársky klub Kysuca

Nahor