Zákaz lovu dravých rýb v mesiaci november 2017 na VN Nesluša 3-5460-1-1 z dôvodu zarybnenia násadou Zubáča veľkoústeho.

Násada zubáča je vo veľkosti okolo lovnej miery od 45 do viac ako 55 cm.
Z toho to dôvodu budú vykonané na VN Nesluša nasledujúce obmedzenia: 

Uvedené opatrenia majú viesť k čo najlepšej adaptácii násad na VN Nesluša s minimalnym poškodením podmienečných kusov, tak aby na zahájení budúcej sezóny dosiahli tieto ryby lovnú mieru (zubáč má 95% k tomu predpoklad).
Obmedzenie je navrhnuté tak, aby naši členovia mali možnosť loviť dravé druhy rýb aspoň nejaký, no pre podmierečné kusy šetrnejším spôsobom na VN Nesluša do zamrznutia vodnej hladiny.

 S Pozdravom 
                       IgoR Macúš
                       hospodár MO SRZ v KNM

PS: Opäť sa v brehoch VN Nesluša našli nastražené šnúry na dravce !!!!